Overige diensten

Naast coaching biedt budgetcoach Griemink ook andere diensten aan. Dit zijn vaak eenmalige diensten waarvoor een andere prijs wordt gehanteerd.
           
Wat budgetcoach Griemink zoal aanbiedt:
  • Belastingtoeslagen aanvragen
  • Formulieren invullen/aanvragen
  • Verzoek om kwijtschelding indienen (gemeentelijke belastingen/waterschapsbelastingen)
  • Kas-/huishoudboekje bekijken
  • Bezwaarschriften opstellen
  • enz enz