Budgetcoaching

Het traject dat wij samen bewandelen ziet er als volgt uit:

Nadat u contact met mij heeft opgenomen, bel ik u voor een afspraak. Hiervan uit gaan wij afspraken maken. Meestal bevestig ik een afspraak per e-mail. De afspraak kan bij mij aan huis of bij u aan huis. In dit gesprek bespreken we onder andere hoe uw situatie nu is, wat u wilt bereiken en wat u van mij kunt verwachten.

 

Wanneer u besluit mijn hulp in te schakelen, stellen wij een contract op met algemene voorwaarden. Ook maak ik dan een dossier aan met al uw gegevens zodat alles up to date is. 

 

Wat gaan we doen?

  • Samen vullen we een budgetoverzicht in: al uw inkomsten en uitgaven op een rij (budgetplan)
  • Samen ordenen we al uw papieren. Hierbij is de administratie map een goed hulpmiddel
  • We lopen na of u gebruik maakt van voorzieningen waar u recht op hebt (bv toeslagen en subsidies). Ook bekijken we samen eventuele besparingsmogelijkheden en eventuele mogelijkheden voor meer inkomen;
  • Wanneer uw inkomen onder het sociaal minimum ligt, zullen we een bijstandsuitkering aanvragen.
  • Ook komt er een schuldenoverzicht. Indien er nog geen regelingen bestaan, zorg ik dat er een regeling komt voor de schuld(en)
  • Een huishoudboekje om uw inkomsten en uitgaven bij te houden, zodat wij deze kunnen doornemen;
  • Samen kijken wij of u vordert in uw vastgestelde doelen.
  • Onbeperkt contact opnemen. Daar zitten geen extra kosten aan verbonden


Ik ondersteun u bij het omgaan met het nieuwe budgetplan. Als u problemen tegenkomt zoeken we samen naar een oplossing en stellen we eventueel uw budgetplan bij. In de eindfase heeft u weer zicht op uw financiën en kunt u daar zelfstandig op een verantwoorde wijze mee omgaan. Dan worden de contacten met mij als budgetcoach minder. Dit gaat in goed overleg.

 

En daarna?

Wanneer u de overeenkomst beëindigt kun u de volgende 3 maanden kosteloos gebruik van mij maken via telefoon of per e-mail. 

 

img