Budgetbeheer

Wanneer u het niet lukt om zelfstandig uw inkomsten en uitgaven bij te houden is budgetbeheer mogelijk. Wat houdt dit nu precies in? Ik zal voor u uw inkomsten en uitgaven gaan bijhouden. Op een aparte rekening ontvangt u dan leefgeld. Op deze manier krijgt u geen (nieuwe) schulden meer.  Het traject is geheel vrijwillig en wanneer u wilt kunt u het traject opzeggen/stopzetten. 

 

Hoe gaat het nu verder?

Allereerst maak ik een budgetplan voor u. Waarin staat vermeld wat alle inkomsten en uitgaven zijn. Daarnaast maak ik een eventuele schuldenoverzicht.

al uw inkomsten komen op een aparte rekening binnen. Dit noem ik een beheerrekening. Van deze rekening gaan dan ook de vaste lasten. Zodat deze op tijd worden overgemaakt naar de instanties. Zelf ontvangt u per week of per maand een afgesproken bedrag op uw leefgeldrekening. Na loop van tijd, wanneer uw er klaar voor bent, is het mogelijk om zelf weer vaste lasten te gaan overmaken. U kunt hierbij aan huur, gas, elektra, water en verzekeringen denken.

 

Hoelang duurt dit traject?

Dit traject is meestal van tijdelijke aard. Wanneer u er weer klaar voor bent wordt het stokje weer naar u overgedragen. Dit traject kan ook blijvend zijn. Dit geld eigenlijk alleen voor mensen die echt niet zelfstandig met hun financiën kunnen omgaan.

 

En daarna?

"Wanneer u alsnog problemen ondervindt, kunt u uiteraard hulp blijven inschakelen via het  budgetcoaching traject. Dan is het altijd mogelijk om een ander traject op te starten die op dat moment het beste bij u past. Wanneer u de overeenkomst beëindigt en geen gebruik meer wilt maken van mijn diensten. Kunt u de volgende 3 maanden kosteloos gebruik van mij maken via telefoon of per e-mail.